21.11.2010 ― 27.02.2010

Shahar Sarig

Two Suns, Moon and Moon

 • Shahar Sarig, Installation view

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, mixed media, 162x70x80 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, mixed media, 150x90x70 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, mixed media, 102x125 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, mixed media, 105x175x12 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 120x100 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 150x100 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 150x100 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, mixed media, 122x122 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 120x100 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas , 100x150 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 70x100 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 100x150 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 100x150 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 100x150 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 100x150 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas, 120x100 cm

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas4

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas5

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas6

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas7

 • Shahar Sarig, Untitled, 2009, oil on canvas9