07.12.2000 ― 05.01.2001

Eliaz Slonim

Snow White, Expressions

  • Snow White, Expressions, Installation view, 2000

  • Snow White, Expressions, Installation view, 2000

  • Snow White, Expressions, Installation view, 2000

  • Snow White, Expressions, Installation view, 2000

  • Snow White, Expressions, Installation view, 2000

  • Snow White, Expressions, Installation view, 2000