15.12.2011 ― 14.01.2012

Shahar Sarig

All Sorts of Stuff

  • Shahar Sarig, Untitled , 2011, pen on paper

  • Shahar Sarig, Untitled, 2011 , pen and ink on paper

  • Shahar Sarig, Untitled, 2011 , pen on paper

  • Shahar Sarig, Untitled, 2011, pen and ink on paper

  • Shahar Sarig, Untitled, 2011, pen and markers on paper

  • Shahar Sarig, Untitled, 2011, pen on paper